Psychodiagnostika

V rámci pracovnej a organizačnej psychológie poskytujeme špeciálnu psychologickú diagnostiku a poradenstvo  v oblasti práce, personalistiky, vrátane  vzdelávacej alebo výchovnej činnosti v zdravotníctve, vystavujeme  odborné posudky v psychologickej praxi v hospodárstve, energetike, resp. v rôznych ďalších rezortoch, inštitúciách a organizáciách s cieľom výberu a rozvoja zamestnancov z hľadiska výkonnosti a efektívnosti , spoľahlivosti ľudského faktora v systéme a organizácii.

Náplň našej práce, právomoci a zodpovednosti

Posudzovanie psychickej spôsobilosti na výkon práce

Psychologická diagnostika s cieľom výberu a rozvoja zamestnancov z hľadiska výkonnosti a efektívnosti, spoľahlivosti ľudského faktora. Sledovanie a vyhodnocovanie mentálnych, výkonnostných schopností človeka, osobnostných predpokladov, motivačných zameraní.

Psychologické poradenstvo pre zamestnancov a rodinných príslušníkov

Cieľom je otvoriť, posilniť a rozvíjať potenciál človeka priamo v praxi, zvyšovať jeho výkonnosť, nájsť postavenie a rolu v pracovnej skupine, nájsť spolu s klientom jeho vnútornú motiváciu pre vlastné smerovanie. Poradenstvo slúži ako prevencia osobných zlyhaní, zvyšovanie odolnosti voči záťaži, hľadanie techník obnovy síl.

Personálne poradenstvo a konzultačná činnosť

Posudzujeme vhodnosť prijatia uchádzača na zvolenú pracovnú pozíciu, jeho motiváciu, osobnosť, psychické vlastnosti, komunikačné a požadované zručnosti a vlastnosti pre personálne agentúry.

Lektorská činnosť

Vzdelávanie v oblasti sebapoznávania, komunikácie, zvyšovania odolnosti voči záťaži pre vybrané cieľové skupiny podľa požiadaviek objednávateľa.

Spolupráca s PZS (posúdenie psychickej záťaže)

Máme dlhoročnú spoluprácu s pracovnými zdravotnými službami, pre ktoré realizujeme psychologické vyšetrenia na výkon práce, dopravno-psychologické vyšetrenia, posúdenie psychickej záťaže.

Psychologické vyšetrenie vodičov a psychologické vyšetrenie inštruktorov autoškoly

 

 

 

Novinky:


AKTUÁLNE TERMÍNY
Odborné poradenstvo pre vodičov 
Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.NOVINKA

Pripravili sme pre Vás preventívny program pre mladých vodičov.

...všetky