Cenník - Pracovisko Jaslovské Bohunice

Psychodiagnostika:

Psychologické vyšetrenie - pracovná a organizačná psychológia 30 €/hod.*
Psychologické posúdenie kompetencií pracovníka na pracovnú pozíciu 150 €
Psychologická konzultácia 25 €/hod.
Vydanie dokladu zo psychologického vyšetrenia 10 €
Pracovno - organizačné poradenstvo 30 €
Lektorská činnosť (max. 10 ľudí v skupine) 25 €/hod.*

*Hodina 50 min.

 

Psychologické vyšetrenie vodičov:

Vodiči skupiny B, B-taxi 60 €
Vodiči skupiny C, C1 70 €
Vodiči skupiny D, D1 80 €
Vodiči skupiny C1E, CE, D1E, DE 80 €
Vodiči ADR (preprava nebezpečných nákladov) kód 600.09 100 €
Vodiči právo prednosti v jazde (zvuková a svetelná signalizácia) kód 600.09 100 €
Inštruktori na oprávnenie vykonávať výcvik vodičov 70 €
Psychická spôsobilosť viesť motorové vozidlá na žiadosť Dopravného inšpektorátu alebo súdu (3 priestupky) 100 €

Odborné poradenstvo vodičov:

Odborné poradenstvo za účelom navrátenia vodičského preukazu (12 hod. / 4 týždne) 300 €