Odborné poradenstvo pre vodičov

Podľa § 31 a Odborné poradenstvo (k § 91 ods. 8 zákona)

Odborné poradenstvo vodičov je určené pre osoby ktoré mali pozitívnu skúšku na alkohol alebo iné psychoaktívne látky počas jazdy na motorovom vozidle

Odborné poradenstvo realizujeme na základe rozhodnutia dopravného inšpektorátu PZ - toto rozhodnutie polícia vydáva po negatívnom posúdení od psychiatra o závislosti na daných látkach

Povinnosť podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa upravujú právne normy

rozsah a obsah odborného poradenstva upravuje vyhláška MV SR č. 361/2011 – pozostáva zo 4 skupinových stretnutí a individuálneho pohovoru.

Cieľom odborného poradenstva je prevencia recidívy vedenia motorového vozidla pod vplyvom návykovej látky

Našim cieľom je v príjemnom prostredí našej ambulancie vytvoriť atmosféru vzájomnej dôvery, rešpektu a podpory, máme snahu pružne reagovať na časové možnosti a potreby klientov.

Čo si treba priniesť?

  • občiansky preukaz
  • rozhodnutie o podrobení sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho  psychológa vydané dopravnou políciou

Novinky:


AKTUÁLNE TERMÍNY
Odborné poradenstvo pre vodičov 
Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.NOVINKA

Pripravili sme pre Vás preventívny program pre mladých vodičov.

...všetky